Non-stop
Kursnamn Hyvinvointia ruuasta 1: Vegaania ja kasvisruokaa
Kursdatum 17.01.2023 - 13.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.11.2022 - 29.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvointia ruuasta 1: Vegaania ja kasvisruokaa

17.01.2023 - 13.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Tavoitteena on oppia eri ikä- ja kohderyhmille sopivan maukkaan, monipuolisen ja terveyttä edistävän kasvis- ja vegaaniruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon pohjalta.
  • Tavoitteena on oppia arvioimaan ja tarvittaessa laskemaan ruokavalion ravintosisältöä ja tekemään ruokavalioon muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi.
  • Lisäksi perehdytään kasvisruokavalion kriittisiin ravintoaineisiin ja proteiininlähteisiin ja elintarvikkeiden monipuoliseen valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Sisältö:

  • Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
  • Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa.
  • Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa (sesonki, lähiruoka ja luomu).
  • Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
  • Oppimista syventävä case-tehtävä.

Förkunskapskrav

Ravitsemuksen perustietojen hallinnasta on hyötyä opintojakson suorittamisessa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 1-5

• Opintojaksolla on verkkotenttejä ja keskustelua ja vertaisarvioitava case tehtävä. • Opintojakson arvosana muodostuu vaadittujen tehtävien hyväksytystä suorittamisesta ja arvioitavien tehtävien keskiarvosta.

Verkkotenttejä voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan.

Testit ja verkkotentit arvioidaan arvosanalla 1-5 , keskustelu- ja harhjoitustetävissä vertaispalaute, arviointi hylätty/ täydennetteävä ja hyväksytty. Hyvä taso Opiskelijalla on ajantasainen tietämys kasvisruokailuun johtavista syistä, kasvisruokailun yleisyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Opiskelija tietää kasvisruokailuun liittyvät keskeiset käsitteet, ruokasuositukset sekä osaa koostaa terveellisiä ja turvallisia kasvisaterioita ja ruokalistoja. Opiskelija tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hän osaa käyttää erilaisia kasvisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita ja proteiinivaihtoehtoja. Opiskelija hallitsee kasvisruokaan liittyvän asiakasviestinnän ja tarvittaessa pakkausmerkintöjen tekemisen. Opiskelija ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja hän osaa arvioida, valita ja kehittää tilanteeseen sopivia keinoja ja menetelmiä kasvisruokailun edistämiseksi.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

Verkko-opintojakso. Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin. On kuitenkin hyvä varata 2-3 kuukautta aikaa opintojakson surittamiseen. Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.Opintojaksolla tehtäviä voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Info

17.1.-13.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 17.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.