Non-stop
Kursnamn Hyvinvointia ruuasta 2: Erityisruokavaliot
Kursdatum 01.02.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Hyvinvointia ruuasta 2: Erityisruokavaliot

01.02.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan erityisruokavaliota noudattavan henkilön ruokailuun ja ruokavalion toteuttamiseen liittyviä palveluita ravitsemussuositusten mukaisesti eri kohderyhmille (lapset, työikäiset, ikääntyneet) eri toimintaympäristöissä (koti, hoitolaitos, ravintola). Tavoitteena on oppia tuntemaan tavanomaisten erityisruokavalioiden taustalla olevat syyt, ruokarajoitukset, ravitsemukselliset riskit ja ruokavalioon soveltuvien elintarvikkeiden valintaa ja käyttöä täysipainoisen ravitsemuksen toteuttamiseksi ympäristövastuullisuus huomioiden. Lisäksi tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluita asiakasturvallisuutta noudattaen ja viestimään asianmukaisesti. Sisältö: Erityisruokavaliot ruokasuosituksissa Allergiat ja intoleranssit Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinien käyttö Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot (Fod Map) Viestintä ja turvallisuus

Förkunskapskrav

Perustietämys ravitsemuksesta edesauttaa opintojen suorittamisessa.

Bedömningskriterier

• Opintojaksolla on osaamista varmistavia verkkotenttejä, keskustelua ja vertaisarvioitavia tehtäviä • Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen case tehtävä • Arvosana muodostuu arvioitavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvona

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja oppimista varmistavia verkkotenttejä. Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen vertaisarvioitava case-tehtävä Arvosana muodostuu arvoioitavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvon perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson laajuus 5 op on noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä. Opintojakson suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin ja on hyvä laatia itselle aiakatulu ja varata noin 2 kuukautta aikaa opintojakson suorittamiseen.

Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.

Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina. Opiskelussa käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opintojakson sisältöä voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tai lähipiirin erityisruokavalioasioissa ja myös työtehtävissä, joissa ravitsemus- ja erityisruokavalio-osaamista tarvitaan.

Info

1.2.-31.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 1.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 28.5.2023.