Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)
Kursdatum 31.08.2021 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 01.11.2021
Kursförverkligande

Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)

31.08.2021 - 31.12.2021

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa. Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden. Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena. Sisältö: Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia? Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon? Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan? Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin? Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Bedömningskriterier

  • Arviointiasteikko

    1-5

Arbetsformer och schemaläggning

 

Suomeksi Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti. 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Info

Opiskelumateriaali

• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit