Hösten
Kursnamn Hyvinvointipassi
Kursdatum 03.10.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jutta Potila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 25.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvointipassi

03.10.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opiskelija:

  • osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
  • Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
  • Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Förkunskapskrav

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty/ hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu kurssilla tapahtuu itsenäisesti verkko-opiskeluna

Mer information

Opintojakso on avoinna ja mahdollista suorittaa 3.10 – 16.12 välisenä aikana.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.