Våren
Kursnamn Hyvinvointipassi
Kursdatum 04.03.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marjut Koskela
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 23.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvointipassi

04.03.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Kurssin oppimistavoitteet:

  • osaa nimetä liikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksenhyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • fyysinen aktiivisuus : fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen
  • ravinto : lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruoan määrä
  • lepo: rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys

Bedömningskriterier

Hyväksytty/ Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely verkossa Moodle-alustalla.

Info

Oma tietokone ja nettiyhteydet

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).