Våren
Kursnamn Hyvinvointiteknologia
Kursdatum 04.03.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Titta Riihimäki ja Taina Heino
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.12.2023 - 12.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvointiteknologia

04.03.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Opiskelija

  • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
  • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisällöt:

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Förkunskapskrav

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja toimintamallien sekä ihmiskehon perustoimintojen ymmärtämys toimivat pohjatietona kurssin suorittamiselle.

Bedömningskriterier

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty /täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arbetsformer och schemaläggning

Osa opintojakson oppimistehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa oppimistehtävistä vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa ja eteneminen on tällöin sidoksissa kanssaopiskelijoiden etenemiseen. Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan toteutusajan sisällä.

Info

Tietokone, nettiyhteys.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.