Våren
Kursnamn Hyvinvointiteknologia
Kursdatum 06.03.2023 - 05.05.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Titta Riihimäki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 13.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvointiteknologia

06.03.2023 - 05.05.2023

Beskrivning

Opiskelija

  • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
  • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisällöt:

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Förkunskapskrav

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja toimintamallien sekä ihmiskehon perustoimintojen ymmärtämys toimivat pohjatietona kurssin suorittamiselle.

Bedömningskriterier

Kaikki kurssitehtävät arvioidaan hyväksytty – täydennettävä – asteikolla. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksytyn suorituksen jokaisesta kurssitehtävästä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija työskentelee kurssin aikana itsenäisesti Diakle-oppimisalustalla tutustuen annettuun materiaaliin sekä suorittaen annetut kirjalliset ja tiedonhakutehtävät kurssin aikana. Opintojakson orientoiva tehtävä palautetaan ensimmäisen viikon aikana.

Info

Tietokone, nettiyhteys.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.