Hösten | Fullbokad
Kursnamn Hyvinvointiteknologian perusteet
Kursdatum 31.10.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Ella Korhonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.09.2022
Anmälningsinformation

Hyvinvointiteknologian perusteet

31.10.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opiskelija tutustuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin unen, palautumisen, ravitsemuksen ja liikunnan edistämisessä. Opetuksessa huomioidaan yksilön ja hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilaisen näkökulma. Opiskelija tutustuu alan ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Sisältö

  • Hyvinvointiteknologian termit tutuksi.
  • Kuluttajille suunnatut hyvinvointisovellukset unen, palautumisen, liikunnan ja ravitsemuksen – viitekehyksessä.
  • Ajankohtainen tutkimusnäyttö hyvinvointisovellusten ja laitteiden hyödyistä hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Oma suunnitelma hyvinvointivalmennuksen toteuttamisesta ammattilaisena, hyödyntämällä etävalmennusta.

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Arvionti asteikolla 0-5.

Arvosana 1:

  • Opiskelija osaa kuvata aihealueen teemat, mutta tarvitsee harjoitusta teemojen ymmärtämiseen liittyvissä asioissa.

Arvosana 3:

  • Opiskelija osoittaa, että ymmärtää aihealueen kokonaisuuden. Ymmärryksen pohjalta opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen teemoja.

Arvosana 5:

  • Opiskelija suunnittelee ja organisoi käytännön prosesseja sekä arvioi ja analysoi prosessien toteutusta. Opiskelija esittää kehitysehdotuksia arvioinnin ja analysoinnin pohjalta.

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimistehtävät verkossa.

Kirjallisuus:

  • Kurssilla jaettavat artikkelit aiheesta hyvinvointiteknologia ja liikuntateknologia
  • Moilanen Panu. 2017. JYU. Väitöskirja. Kannustin, koriste ja liikkujan kaveri : tutkimus liikuntateknologian käyttäjyydestä.

Info

Kurssi on suunnattu kaikille hyvinvointiteknologiasta ja liikuntateknologiasta kiinnostuneille. Painotus hyvinvoinnin edistämiseen suunnitelluissa sovelluksissa ja laitteissa. Näkökulma kurssilla kuluttaja ja hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilainen. (Kurssilla ei käsitellä terveydenhuollon tai kotihoidon teknologiaa.)

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PHY001AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.