Våren
Kursnamn Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio
Kursdatum 11.01.2023 - 26.03.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sari Suominen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio

11.01.2023 - 26.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
  • soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
  • asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia

Sisältö:

  • Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
  • Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
  • Työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Palautettavia tehtäviä on kolme: orientaatiotehtävä, oppimispäiväkirja ja PowerPoint-muotoinen harjoitustyö, joka tehdään 1-4 hengen ryhmissä. Opiskeluun sisältyy yrityskäynti/-käyntejä itse valittuun (tai ryhmän valitsemaan) kohdeorganisaatioon, jossa tehdään työhyvinvointikartoitus. Yrityskontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Kurssilla hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä menetelmää. Katso tarkempi kuvaus toteutussuunnitelmasta.

Opintojakso alkaa 11.1.2023 ja päättyy 26.3.2023. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville on silti aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot tulevat Moodleen.

Mer information

Case-yrityksenä toimii opiskelijan/opiskelijaryhmän itsensä valitsema organisaatio/työyhteisö.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Campusonline -opiskelijoille 40 paikkaa.