Sommaren
Kursnamn Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio
Kursdatum 10.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sari Suominen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio

10.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
  • soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
  • asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia

Sisältö:

  • Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
  • Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
  • Työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Palautettavia tehtäviä on kolme: orientaatiotehtävä, oppimispäiväkirja ja PowerPoint-muotoinen harjoitustyö, joka tehdään 1-3 hengen ryhmissä. Opiskelu on soveltavaa ja käytännönläheistä. Opiskelumateriaalissa on mukana kirjallista ja videomuotoista aineistoa. Harjoitustyö on työhyvinvointikartoitus, joka tehdään itse valittuun (tai ryhmän valitsemaan) yritykseen tai muuhun kohdeorganisaatioon. Opiskeluun sisältyy siis yrityskäyntejä. Yrityskontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Kurssilla hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä menetelmää. Tervetuloa mukaan! Ps. Kohdeorganisaatiota kannattaa miettiä jo valmiiksi.

Opintojakso alkaa 10.5. ja päättyy 31.7.2023. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville on silti aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot tulevat Moodleen.

Mer information

Case-yrityksenä toimii opiskelijan/opiskelijaryhmän itsensä valitsema organisaatio/työyhteisö.

Anmälningsinformation

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.