Non-stop
Kursnamn ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet
Kursdatum 02.01.2023 - 29.12.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maria Maljanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet

02.01.2023 - 29.12.2023

Beskrivning

Opintojaksolla tutustut ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health -luokituksen periaatteisiin ja saat harjoitella ICF -luokituksen käyttöä erilaisten kuntoutujaesimerkkien avulla. Kurssilla tutustut GAS eli Goal Attainment Scaling menetelmän periaatteisiin ja harjoittelet GAS menetelmän avulla kuntoutujan tavoitteiden laatimista sekä tavoitteiden arviointia. Kurssin voit suorittaa itsenäisesti sinulle sopivaan ajankohtaan.

Keskeinen sisältö:

Opiskelija tutustuu verkkokurssilla ICF luokitukseen ja ICF:n merkitykseen osana kliinistä päättelyä. Opiskelija tutustuu ICF luokituksen periaatteisiin sekä saa harjoitusta ICF luokittelun käytöstä kliinisessä työssä. Opiskelija tutustuu GAS-menetelmän perusteisiin ja sen käyttämiseen kliinisessä työssä kuntoutuksen tukena. Opiskelija harjoittelee GAS-tavoitteiden laatimista ja niiden arviointia.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus on verkkokurssi, joka sisältää teoriatietoa, käytännön esimerkkejä, videoita, välikokeita ja tehtäviä. Opiskelija suorittaa itsenäisesti kurssia oman aikataulun mukaisesti. Kurssi ei sisällä kontaktiopetusta verkossa.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.