Non-stop
Kursnamn Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla
Kursdatum 01.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Anthoni
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla

01.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa:

  • kuvata ihmiskauppaa ilmiönä sekä sen eri tyyppejä
  • tunnistaa ja kuvata ihmiskaupan oletettujen uhrien tunnusmerkkejä
  • kohdata oletetun ihmiskaupan uhrin
  • ohjata uhreja palvelujärjestelmässä

Opintojaksolla tutustutaan verkkoluentojen ja tehtävien avulla siihen minkälaista ihmiskauppa on ilmiönä ja minkälaisia erilaisia muotoja ihmiskauppa saa eri tilanteissa. Opintojakso auttaa tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ihmiskaupan uhrin kohtaamisessa. Kurssi antaa myös valmiuksia ohjata ihmiskaupan uhria palvelujärjestelmässä ja auttaa löytämään tarpeellisia palveluista ihmiskaupan uhreille.

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Arbetsformer och schemaläggning

  • Opintojakso koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia. Jokaisessa moduulissa on testi ja se avautuu vasta, kun olet käynyt läpi opintomateriaalit. Testi sallii kolme yrityskertaa ja testeistä tulee saada 75% oikein, jotta seuraava moduuli aukeaa.