Våren
Kursnamn Ikääntymisen fysiologiaa
Kursdatum 22.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Susanna Kinnunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ikääntymisen fysiologiaa

22.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet ja sisältö

Ikääntyminen aiheuttaa monenlaisia muutoksia ihmisen fysiologisiin toimintoihin.

Opinnoissa käsitellään ikääntymisen aiheuttamia muutoksia mm. verenkiertoelimistön ja hengityselimistön, ruoansulatuksen ja erityselimistön normaaleihin toimintoihin sekä aisteihin.

Förkunskapskrav

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso ei edellytä aikaisempia fysiologian opintoja, mutta niistä on hyötyä.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu kokoavaan tehtävään

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssiin kuuluu nauhoitettuja luentoja ja itseopiskelumateriaalia (26 h) sekä kokoava tehtävä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.