Hösten
Kursnamn Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta
Kursdatum 09.09.2024 - 01.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heidi Oilimo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.04.2024 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta

09.09.2024 - 01.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää ryhmätoimintaan liittyviä ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • tunnistaa ryhmätoiminnan, fyysisen aktiivisuuden ja luovan toiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
 • suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista ja ikäystävällistä ryhmätoimintaa ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
 • käyttää erilaisia aktivoivan toiminnan menetelmiä ikääntyneiden ihmisten erityistarpeiden mukaan
 • arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista

Sisältö

 • ryhmäilmiö ja ryhmätoiminnan yleiset lainalaisuudet
 • ikäystävällinen ryhmätoiminta; kohderyhmän erityispiirteiden huomioiminen ja ryhmätoiminnan saavutettavuus
 • luovat ja aktivoivat ryhmätoiminnan menetelmät
 • luovien toimintojen soveltaminen toimintakyvyn tukemisessa
 • digitaalisuuden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
 • oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Bedömningskriterier

Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Info

Vanhustyö on muutakin kuin hoivaa ja hoitamista. Kaipaatko keinoja ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen? Osallistuminen ryhmätoimintaan luo merkityksellisyyttä ja tuo vuorovaikutussuhteita ikääntyneen elämään. Ryhmätoiminta tukee toimintakykyä monipuolisesti, tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa toimijuutta. Se piristää, virkistää ja tuo sisältöä ikääntyneen arkeen. Tällä kurssilla tutustut ryhmätoiminnan mahdollisuuksiin, merkityksiin ja luoviin & toiminnallisiin menetelmiin. 3 op:n verkkokurssi on osa isommasta kokonaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopintoja. Tule mukaan innostumaan vanhustyöstä!