Hösten
Kursnamn Ikämoninaisuuden johtaminen
Kursdatum 05.09.2022 - 28.11.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tuula Kukkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ikämoninaisuuden johtaminen

05.09.2022 - 28.11.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa ikämoninaisuuteen liittyvät kysymykset osana työelämän todellisuutta
  • jäsentää ikämoninaisuuden moninaisuuden johtamisen perusteita ja tuntee siihen liittyviä hyviä käytänteitä
  • osaa arvioida ikämoninaisuuden johtamisen tarpeita, edellytyksiä ja mahdollisuuksia organisaatiossaan
  • osaa toteuttaa ikämoninaisuuden johtamisen käytännön toimenpiteitä

Sisältö

  • Ikämoninaisuus osana työelämän moninaisuutta
  • ikä, työura ja sukupolvi ikämoninaisuustekijöinä
  • työhyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmat työelämän kehittämisen voimavarana
  • Ikämoninaisuuden johtaminen: yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasot
  • Ikämoninaisuuden johtamisen hyvät käytänteet
  • Ikämoninaisuusosaamisen kehittäminen käytännössä: ikämoninaisuustyöpajan toteuttaminen työyhteisössä

Förkunskapskrav

Opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Opinnot on tarkoitettu vähintään opistotason tutkinnon suorittaneille.

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Opiskelija tekee koko opintojakson ajan itsearviointia edetessään opintojakson vaiheesta toiseen. Opintojakson arviointi perustuu kokoavaan oppimistehtävään, johon sisältyy ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen omassa organisaatiossa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija opiskelee opintojaksolla itsenäisesti omassa aikataulussaan ja palauttaa oppimistehtävän opintojakson päättymispäivämäärään mennessä.

Opintojaksolla hankitaan ja analysoidaan omaa organisaatiota koskevaa ikämoninaisuuteen liittyvää informaatiota. Oppimistehtävää varten opiskelija toteuttaa ikämoninaisuus-työpajan omassa työyhteisössään tai mikäli ei opintojakson aikana ole työssä, jossakin muussa organisaatiossa.

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 tuntia: itsenäinen työskentely, ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen sekä oppimistehtävä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.