Våren
Kursnamn Ikäystävällinen yritys
Kursdatum 16.01.2023 - 22.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Lärare Noora Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.12.2022 - 08.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ikäystävällinen yritys

16.01.2023 - 22.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Soveltaa ikäystävällisen yrityksen kriteerejä oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita yrityksen kehittämisen perustana
  • Ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämiselle
  • Ymmärtää palvelumuotoilun lähtökohdat

Sisältö

  • Ikääntyvien asiakkaiden tarpeet yrityksen kehittämisen perustana
  • Ikäystävällisyys
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerien soveltaminen oman yrityksen/työpaikan ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Asiakaskokemuksen merkitys ikäystävällisyyden kehittämiselle sekä palvelumuotoilun rooli kehittämisessä

Opiskelija määrittelee ja työstää oman yrityksensä tai työpaikkansa kehittämiskohteita ikäystävällisen yrityksen kriteerien avulla.

Bedömningskriterier

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen työskentely 135 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.