Våren
Kursnamn Ilmastoviisaan toiminnan perusteet
Kursdatum 13.02.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Anniina Kontiokorpi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.12.2022 - 05.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet

13.02.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt sekä systeemiajattelun hyödyntämisen osana ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua
 • Tunnistat ja osaat arvioida oman/yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin
 • Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi
 • Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
 • Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja oman toimintasi tai yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja pystyt edistämään kestävien toimenpiteiden toteuttamista ja ilmastomyönteistä toimintakulttuuria

Sisältö

 • Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
 • Ilmastopolitiikka eri tasoilla
 • Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
 • Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan (organisaatio/yritys, rakennus, tuote)
 • Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
 • Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Förkunskapskrav

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Suoritetut tehtävät ja palautettu oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnot tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla tehdään oppimispäiväkirja sekä tehtäviä.

Mer information

Opintojakson suunnittelu on toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.

Anmälningsinformation

Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin järjestelmämuutoksen vuoksi.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.