Hösten
Kursnamn Immateriaalioikeuksien perusteet
Kursdatum 04.09.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Vesa Tuomela
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 11.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Immateriaalioikeuksien perusteet

04.09.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteet:

 • ymmärrät immateriaalioikeuden peruskäsitteet ja hahmotat aineettomien oikeuksien yhteyksiä liiketoimintaan.
 • tunnistat immateriaalioikeuden keskeisiä tehtäviä ja mahdollisuuksia osana liiketoimintaa ja kaupallistamisen vaiheita.
 • tunnet aineettomiin oikeuksiin liittyviä tiedon lähteitä ja palveluita.

Opintojakson sisältö: Opintojakson sisältöjä ovat siis keskeiset immateriaalioikeudelliset suojamuodot (patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli, mallisuoja, tekijänoikeus, verkkotunnus) sekä aineettomien oikeuksien tiedon lähteet ja palvelut (mm. PRH).

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty Opiskelija suorittaa kurssialueen tehtävät hyväksytysti eli ymmärtää, hahmottaa ja tunnistaa immateriaalioikeuden perusteet suhteessa liiketoimintaan ja kaupallistamiseen vaiheita sekä tuntee aihekokonaisuuden keskeiset tiedon lähteet ja palvelut.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi, automatisoidut tehtävät palautteineen.

Mer information

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla