Hösten
Kursnamn Infektiosairaudet
Kursdatum 18.09.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Riitta Muhonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 10.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Infektiosairaudet

18.09.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Opintojaksolla keskitytään osaan yleisimmistä infektiosairauksista
 • Opintojakson jälkeen osaat tunnistaa opintojaksolla käsiteltävät infektiosairaudet ja niiden syyt, sekä miten niitä diagnosoidaan ja hoidetaan
 • Osaat tunnistaa asiakkaan oireiden perusteella, mistä voisi olla kyse ja osaat ohjata asiakasta palvelujen piiriin

Sisältö

 • Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa
 • Hengitystieinfektiot
 • Koronatietoisku
 • Mahasuolikanavan infektiot
 • Sukupuolitaudit
 • Virtsatieinfektio
 • Matkailijan infektiot
 • Sepsis

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Suorittamisen käytettävä aika 2 x 27 = 54 h materiaalin lukemiseen, Oppiportin kursseihin sekä aihekohtaisiin tentteihin. Oppiportin kurssit (2) ja Moodlessa olevat tentit voi tehdä oman aikataulunsa mukaisesti annetun ajanjakson sisällä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.