Hösten
Kursnamn Infektiot kotihoidossa
Kursdatum 28.08.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Satu Martiskainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 26.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Infektiot kotihoidossa

28.08.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • Ymmärrät infektioiden ehkäisyn ja torjunnan merkityksen hoitotyössä
  • Tiedät, kuinka hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäistä kotihoidossa
  • Tunnet yleisimpiä taudinaiheuttajia ja niiden tartuntatapoja
  • Tunnet tavallisimmat mikrobiologiset näytteet ja ymmärrät näytteenoton periaatteet
  • Tiedät aseptisen toimintatavan merkityksen kotihoidossa

Sisältö

  • Infektioiden torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja torjuntatyön organisointi
  • Yleisimmät infektioita aiheuttavat mikrobit, niiden tartuntareitit ja tartuntaherkkyys
  • Hoitoon liittyvät infektiot
  • Infektioiden ehkäisyn ja torjunnan periaatteet kotihoidossa
  • Yleisimpien mikrobiologisten näytteiden ottamisen periaatteet

Bedömningskriterier

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan hyväksytty suoritus kaikista oppimistehtävistä sekä lopputentistä. Hyväksytyn suorituksen raja on 80 % vastauksista oikein lopputentissä. Lopputenttiä voi yrittää 3 kertaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.