Hösten
Kursnamn Inhimillisyyden elementit
Kursdatum 07.08.2023 - 29.12.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Ville Päivänsalo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.06.2023 - 30.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Inhimillisyyden elementit

07.08.2023 - 29.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää eettisen tietoisuuden merkityksen globalisoituvassa maailmassa
 • ymmärtää ekososiaalisuuden roolin maailman muutoksessa
 • ymmärtää kohtaamisen ja myötätunnon merkityksen inhimillisessä vuorovaikutuksessa
 • tuntee dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa vuorovaikutuksessaan
 • ymmärtää osallisuuden ja huono-osaisuuden suhteita ja käsitteitä
 • tuntee yhteiskehittämisen periaatteita ja tunnistaa yhteiskehittämisen menetelmiä

Sisällöt:

Eettisyys, arvot ja ekososiaalisuus (1 op)

 • etiikka, moraali ja eettinen dilemma
 • ekososiaalisuus, systeemisyys ja kompleksisuus
 • kestävä kehitys, tasa-arvo ja turvallisuus
 • globaali ja inhimillinen hyvinvointi ja kehitys
 • ihmisen näkökulma ja mahdollisuudet

Inhimillinen vuorovaikutus (1 op)

 • kohtaaminen ja sen merkitys
 • tunnetaidot, empatia ja myötätunto
 • dialogisuus ja reflektiivisyys
 • digitaalinen vuorovaikutus

Osallisuutta yhteiskehittämällä (1 op)

 • osallisuuden käsite ja ilmiöitä
 • huono-osaisuuden käsite ja ilmiöitä
 • osallisuuden ja huono-osaisuuden suhteet
 • yhteiskehittämisen periaate
 • yhteiskehittämisen menetelmiä

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan Howspace-alustalla. Opiskelet itsenäisesti kolmen osion aineistot. Opintokokonaisuudessa on monta keskustelevaa videota sekä useita pieniä ja vähän laajempia tehtäviä. Opiskeltuasi verkkokurssin, sinulla on ajankohtaisia näkökulmia eettisyydestä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteiskehittämisestä.

Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi alkaen johdanto-osiosta ja edeten sitten osioittain (1-3). Sinun on kuitenkin mahdollista suorittaa tehtäviä myös muussa järjestyksessä.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.