Våren
Kursnamn Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta
Kursdatum 25.03.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Satu Harkki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 01.03.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta

25.03.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Opintojaksolla innovoidaan ja kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kehittää kestävää tulevaisuutta ja ilmastopositiivista liiketoimintaa.

Opintojaksolla hyödynnetään elämäkeskeistä ajattelua, tarinan kerrontaa ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia. Innovoimalla parempaa, merkityksellistä tulevaisuutta voidaan vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus rakennetaan.

Innovoinnissa huomioidaan myös verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit, sillä merkityksellisimmät innovaatiot ja ratkaisut tehdään monen eri toimijan yhteistyössä uudenlaisissa verkostoissa.

Sisältö

 • Kiertotalouden perusteet ja menetelmät (rethink, redesign, reduce, reuse, recycle, renewable resources)
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Kiertotalouden muotoilu
 • Kiertotalouden innovointitehtävä tiimissä
  • Tulevaisuusinnovointi
  • Merkityksellisyys ja elämäkeskeinen ajattelu (huomioidaan ihmisen lisäksi muu elämä)
  • Tarinan kerronta (story telling) ja protoilu
  • Verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit

Opintojaksolle toivotaan opiskelijota erilaisista taustoista ja erilaisella osaamisesta. Riippuen aikaisemmasta osaamisesta/kokemuksesta opintojakson tehtävät voivat jonkin verran vaihdella opiskelijoittain.

Opintojakson nimi oli aikaisemmiin Hackathon – Innovoi kiertotaloutta

Förkunskapskrav

Suositus yritys- ja liiketoiminnan perustiedot tai kiertotalouden perusteet.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia

Arvosana 3

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
 • Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden näkökulmasta

Arvosana 5

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
 • Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen opiskelu verkossa ennen innovointileiriä:

 • Kiertotalouden perusteet ja periaatteet
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Tutustuminen kiertotalouden toimialaan/haasteeseen/yritykseen

Tiimityö innovointileirillä 21.-24.3.22 toteutetaan hybridinä eli voit osallistua onlinena

 • Ma 21.3 klo 9-15
 • Ti 22.3 klo 9-15
 • Ke 23.3 klo 9-15
 • To 24.4 klo 9-15

Mer information

Arviointitavat

 • Kiertotalouden perusteet ja periaatteet 10 %
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit 15 %
 • Tutustuminen kiertotalouden toimialaan/haasteeseen/yritykseen 15%
 • Tiimityö innovointileirillä yrityksen antamaan haasteeseen 60%

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.