Non-stop
Kursnamn Insinöörifysiikka 2
Kursdatum 08.09.2021 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.09.2021 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Insinöörifysiikka 2

08.09.2021 - 31.12.2025

Beskrivning

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää modernin fysiikan käsitteitä sekä ilmiöitä ja ratkaista näihin ilmiöihin liittyviä ongelmia
 • tunnistaa klassisen fysiikan ja modernin fysiikan välisiä eroja ja ymmärtää klassisen fysiikan puutteita
 • ymmärtää perusteita
  • suhteellisuusteoriasta
  • kvanttifysiikasta
  • atomifysiikasta
  • tilastollisesta fysiikasta
  • kiinteän olomuodon fysiikasta
  • ydinfysiikasta
  • hiukkasfysiikasta ja kosmologiasta

Kurssisisältö

 • Suhteellisuusteoria
 • Kvanttifysiikka
 • Atomifysiikka
 • Tilastollinen fysiikka
 • Kiinteän olomuodon fysiikka
 • Ydinfysiikka
 • Hiukkasfysiikka
 • Kosmologia

Förkunskapskrav

 • Insinöörifysiikka 1
 • Insinöörimatematiikka 1
 • Insinöörimatematiikka 2

Bedömningskriterier

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun siitä on tehty vähintään 80%.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-oppimisympäristö.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.