Våren | Fullbokad
Kursnamn Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot
Kursdatum 13.02.2024 - 21.04.2024
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Ulla Miekkala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.12.2023 - 11.02.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

13.02.2024 - 21.04.2024

Beskrivning

Kurssilla kerrataan matematiikan perusteita, kuten laskusääntöjä, yksikkömuunnoksia ja perusyhtälöiden ratkaisemista sekä suorakulmainen kolmio. Kurssilla pääpaino on hyvän laskurutiinin hankkimisessa.

Sopii erityisesti tekniikan AMK-opintoja aloittaville tai niistä haaveileville tueksi valintakokeisiin valmistautumisessa.

Keskeinen sisältö:

– matemaattiset merkinnät, lukujen esitysmuodot ja yksikönmuunnokset – matemaattisten lausekkeiden muodostaminen ja käsittely – ensimmäisen asteen yhtälön ja kaavojen ratkaiseminen – toisen asteen yhtälön ratkaiseminen – yhtälöparin ratkaiseminen – suorakulmainen kolmio

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita ja ratkaista yksinkertaisia sovelluksia, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia. Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja suoriutuu tehtävistä ryhmän tukemana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opintojakson asioita erilaisiin tilanteisiin ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä itsenäisesti ja ottaa vastuun myös ryhmän suoriutumisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista ja niiden käytöstä ongelmien ratkaisuun sekä taito esittää ja perustella loogisesti valitut ratkaisut. Opiskelija on erittäin motivoitunut ja ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi, jossa yksi ohjauskerta/vko etänä.

 

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.