Non-stop
Kursnamn Intoksikaatiopotilaan hoitotyö
Kursdatum 29.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 12.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Intoksikaatiopotilaan hoitotyö

29.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:  • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan akuuttihoitotyön periaatteet • tuntee yleisimmät aikuisen intoksikaatioihin johtavat syyt • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessin • tuntee aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • osaa pohtia omaa ja potilasturvallista toimintapaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  • potilas- ja työturvallisuus tavallisimmat intoksikaatiot • potilaan systemaattinen tilan arviointi ja seuranta o • aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessi • kriisissä olevan potilaan ja omaisen kohtaaminen

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti verkossa omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso.

Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Info

Ohje Learnissa. Suoritusaika on 2 kk. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 12.10.2022. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.