Non-stop
Kursnamn IoT perusteita eri toimialoilla
Kursdatum 09.01.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Eija Lantta, Markku Levanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

IoT perusteita eri toimialoilla

09.01.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
 • muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
 • vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
 • tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
 • soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Sisältö: IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

 1. IoT käsitteenä
 2. IoT-järjestelmän rakenne
 3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
 4. Anturit
 5. Tiedonkeruu
 6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
 7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
 8. Ohjelmoinnin perusteita
 9. Kerätyn tiedon jalostaminen
 10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
 11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
 12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
 13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
 14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena nonstop-periaatteella 9.1. – 30.4.2023. Kurssin suorittaminen Moodle-ympäristössä.

Mer information

Hop On -opintojakso, jonka voit aloittaa joustavasti ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 9.1.2023, kun kurssialusta avautuu.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille.Ilmoittautumisen jälkeen saat palauteviestin, josta löydät ohjeet kurssin suorittamiseksi. Säilytä saamasi viesti, sillä muita ohjeita ei tule. Opintojaksolle voi siis ilmoittautua joustavasti aina 12.3.2023 asti, kurssi on suoritettava 30.4.2023 mennessä.

 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.