Våren
Kursnamn Itsensä johtamisen työkalut
Kursdatum 01.12.2022 - 30.06.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Pasio Hario
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 21.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Itsensä johtamisen työkalut

01.12.2022 - 30.06.2023

Beskrivning

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaisia elämän- ja arjen hallinnan taitoja tarvitaan, että voi edetä työn ja elämän tavoitteissa? Kuinka näitä kehitetään?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • Luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • Kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • Tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Bedömningskriterier

hyväksytty-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op

Mer information

HUOM! Tämän opintojakso vastaa sisällöltään Laurean englanninkielistä opintojaksoa Tools for self management. Et voi saada opintopisteitä molemmista.

Anmälningsinformation

Opintojakso kuuluu Mielekkään työuran rakennussarja (5 op) opintokokonaisuuteen. Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä opinnosta, jotka jokainen suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta, ja se soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Jokaiselle kokonaisuuden opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa.