Våren
Kursnamn Johdanto ikäystävällisyyteen
Kursdatum 15.01.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anne Airaksinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdanto ikäystävällisyyteen

15.01.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat kuvailla ikääntymistä moniulotteisena fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.
  • Osaat määritellä, mitä ikäystävällisyydellä tarkoitetaan.
  • Osaat tarkastella ikäystävällisyyttä monialaisesti eri näkökulmista ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

  • Ikääntyminen moniulotteisena ilmiönä
  • Ikäystävällisyys
  • Näkökulmia ikäystävällisyyden edistämiseen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.