Hösten
Kursnamn Johdanto ikäystävällisyyteen
Kursdatum 18.09.2023 - 07.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anne Airaksinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 12.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Johdanto ikäystävällisyyteen

18.09.2023 - 07.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat kuvailla ikääntymistä moniulotteisena fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.
  • Osaat määritellä, mitä ikäystävällisyydellä tarkoitetaan.
  • Osaat tarkastella ikäystävällisyyttä monialaisesti eri näkökulmista ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

  • Ikääntyminen moniulotteisena ilmiönä
  • Ikäystävällisyys
  • Näkökulmia ikäystävällisyyden edistämiseen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.