Hösten
Kursnamn Johdanto palvelumuotoiluun
Kursdatum 17.09.2021 - 21.12.2021
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sirviö Timo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 30.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdanto palvelumuotoiluun

17.09.2021 - 21.12.2021

Beskrivning

Tervetuloa palvelumuotoilun maailmaan! Palvelumuotoilu on palveluiden ja palvelukokemusten kehittämistä muotoilun keinoin. Tässä lyhyessä itseopiskelupaketissa kerrotaan mitä palvelumuotoilu on, millainen on sen prosessimalli ja keskeiset käsitteet sekä miksi se on tarpeellista. Tämä yhden opintopisteen kokonaisuus koostuu muutamasta videosta ja kahdesta pienestä tehtävästä.

Keskeinen sisältö

  • Palvelumuotoilun tausta ja toiminta-ajatus
  • Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja prosessi
  • Palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) -Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin /tenttiin /työpajatyöskentelyyn.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkkokurssi (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen – itsenäinen opiskelu: videoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia.