Sommaren
Kursnamn Johdanto raskausajan fysiologiaan
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Susanna Kinnunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdanto raskausajan fysiologiaan

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opinnoissa tutustutaan raskauden aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin äidin kehossa sekä istukan toimintaan ja sikiön verenkierron erityispiirteisiin.

  • Käsiteltäviä aiheita ovat mm. naisen lisääntymiselimistön anatomia, kuukautiskierron hormonaalinen säätely, hedelmöittyminen, istukka ja sen kehittyminen, sikiön verenkierto.

Förkunskapskrav

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei edellytä aikaisempia fysiologian opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu verkkotenttiin.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintoihin kuuluu nauhoitettuja luentoja ja itseopiskelumateriaalia (26 h) sekä verkkotentti (1 h).

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.