Våren | Fullbokad
Kursnamn Johdanto Suomen metsätalouteen
Kursdatum 09.01.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Jyry Eronen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Johdanto Suomen metsätalouteen

09.01.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää metsätalouden merkityksen Suomen yhteiskunnalle
 • Tietää suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet
 • Tietää suomalaiset metsätalouden toimijat
 • Osaa selostaa yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja
 • Tuntee Suomalaisen puukaupan erityispiirteet ja puumarkkinat
 • Ymmärtää metsien monikäyttöä
 • Ymmärtää metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteet
 • Tuntee suomessa käytettävän metsäteknologian
 • Ymmärtää Suomalaisen puunkorjuun menetelmät

Sisältö

 • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
 • Metsänhoidon menetelmät
 • Metsätalouden toimijat
 • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
 • Metsäteknologian valmistajat
 • Käytännön puunkorjuu

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Harjoitustehtävät (hyväksytty/hylätty), kurssisuorituksen edellytyksenä on hyväksytyt harjoitustehtävät

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely 80 h (luentotallenteiden seuraaminen, lisämateriaaliin perehtyminen sekä esseetehtävien teko).

Info

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava sähköinen luentomateriaali, verkkoluentotallenteet sekä luentoihin liittyvä muu sähköinen materiaali.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.