Hösten | Fullbokad
Kursnamn Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin
Kursdatum 24.10.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Teknologi HUB
Lärare Antti Ahonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin

24.10.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa sovelluksen käyttöliittymän.

 • Ennakkotutustuminen materiaaleihin ja miten tehdä Windows Forms työpöytäsovelluksia Visual Studiolla ja C# ohjelmiontikielellä.
 • Windows Form peruselementit: esimerkiksi Button, RadioButton, CheckBox, TextBox, RichTextBox, Label, ProgresBar, MenuStrip
 • Elementtien hallinta tapahtumien avulla – event driven application
 • Useiden ikkunoiden (Form) käyttäminen
 • Tiedon siirtäminen ja jakaminen ikkunoiden välillä
 • Tiedostojen käsittely

Förkunskapskrav

Ohjelmoinnin perusteiden hallinta on hyödyllistä opinnon suorittamisen kannalta.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

 • Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin suoritetaan yksilötehtävillä ja ryhmissä tehtävällä harjoitustyöllä, joka katselmoidaan. Opetus tapahtuu Zoom ryhmätyösovelluksen kautta, tyypillisesti kello 18.00 alkaen ja kesto on noin kaksi tuntia. Kaikki opetussessiot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa vuorokauden kulueessa opetussession päättymisestä. Yleensä jo parin tunnin kuluttua.
 • Materiaalit ja tehtävät jaetaan Moodle verkko-oppimisympäristön kautta.
 • Opetuksen on tarkoitus olla keskustelevaa eikä pelkkää luennointia. Viikottain tehtävät harjoitukset käydään läpi aina seuraavan opetussession aluksi, johon mennessä ne on pitänyt palauttaa Moodlen työtilaan.
 • Opetuksessa käytetään Java ohjelmointikieltä.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.