Våren
Kursnamn Johdatus ohjelmistorobotiikkaan
Kursdatum 01.02.2024 - 30.04.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.11.2023 - 21.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Johdatus ohjelmistorobotiikkaan

01.02.2024 - 30.04.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:
  • Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
  • Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
  • Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.
Sisältö:
  • Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
  • Kuinka robotti rakennetaan?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

  • Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä.
  • Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

  • Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
  • Itsenäinen työskentely.