Hösten
Kursnamn Johdatus ohjelmistorobotiikkaan
Kursdatum 01.10.2022 - 30.10.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdatus ohjelmistorobotiikkaan

01.10.2022 - 30.10.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:

  • Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
  • Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
  • Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Sisältö:

  • Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
  • Kuinka robotti rakennetaan?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi:

  • Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä
  • Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella: oppimistehtävistä saa pisteitä, joiden perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus: • Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. • Itsenäinen työskentely.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opettajan antama materiaali.

Anmälningsinformation

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.