Non-stop
Kursnamn Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön
Kursdatum 02.06.2021 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Reija Korhonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2021 - 30.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning

Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön

02.06.2021 - 31.12.2021

Beskrivning

Opiskelija osaa

  • tunnistaa sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
  • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Bedömningskriterier

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 8/10 pistettä
  • Terveydenhuoltolaki 2010/1326 6/8 pistettä
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 8/10 pistettä
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 13/18 pistettä

Arbetsformer och schemaläggning

Oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 1.1.2021-1.6.2021

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit