Non-stop
Kursnamn Johtamisen trendit
Kursdatum 01.09.2022 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Markus Kräkin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johtamisen trendit

01.09.2022 - 31.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisen trendejä ja johtamisteorioita, ml. virtuaalijohtaminen, etä- ja monipaikkaisuuden johtaminen, jaettu johtajuus, mahdollistava johtajuus
  • kehittää omaa johtamisajattelua
  • tarkastella johtamista palveluna, tekeytyvänä ja muotoutuvana kokonaisuutena

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan analysoimaan johtamiseen vaikuttavia trendejä sekä johtamista itsessään eri näkökulmista, ajan saatossa muovautuvana ja tekeytyvänä ilmiönä.

Förkunskapskrav

Suositellaan esihenkilötyö ja johtaminen -kurssia tai muuten johtamisen perusasioiden tuntemusta.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on verkkototeutus ns. hop on -mallilla eli kurssille voi liittyä joustavasti mukaan. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja oppimistehtävien tekemistä.

Mer information

Opintojakson hinta 75 €.

Anmälningsinformation

Opintojakso on non stop -opinto, joten voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti. Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikon kuluessa ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseksi ja kurssin suorittamisesta. Peruutusehdot Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella avoinamk@lab.fi