Hösten
Kursnamn Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Kursdatum 19.09.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

19.09.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
  • Osaat suunnitella hankintoja.
  • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
  • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

  • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
  • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
  • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Förkunskapskrav

Ei edellytä edeltävää osaamista

Bedömningskriterier

Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arbetsformer och schemaläggning

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi opiskelumateriaalia.

Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella.

Tentti.

Info

Opiskelumateriaali:

Learnissa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.