Non-stop
Kursnamn Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Kursdatum 30.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

30.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet. Osaat suunnitella hankintoja. Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta. Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset. Sisältö: Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat. Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka. Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi edellä olevaa materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti. Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Learnissä oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Info

30.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 30.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.