Våren | Fullbokad
Kursnamn Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu
Kursdatum 09.01.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Sirpa Varajärvi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu

09.01.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
  • laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
  • suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Sisältö:

  • Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin.
  • Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja.
  • Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Förkunskapskrav

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Tämä on itsenäisesti, oman aikataulun mukaan keväällä 2023 suorittava toteutus. Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden ja -materiaalien, harjoitus- ja oppimistehtävien avulla.

Anmälningsinformation

Paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija: 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.