Non-stop
Kursnamn Kansantalous
Kursdatum 19.09.2022 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Salopelto Timo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.03.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kansantalous

19.09.2022 - 30.04.2023

Beskrivning

Me jokainen tarvitsemme kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti.

Keskeinen sisältö

  • kansantaloustieteen peruskäsitteet
  • joustot
  • kansantalouden tilinpidon perusteet
  • talouskasvu
  • suhdannevaihtelut
  • rahatalous
  • kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti.