Non-stop
Kursnamn Kansantaloustieteen perusteet
Kursdatum 15.11.2021 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2021 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Kansantaloustieteen perusteet

15.11.2021 - 31.12.2025

Beskrivning

Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansantalouden toimintaperiaatteet sekä markkinalähtöisen yhteiskunnan periaatteet.

Kurssi pitää sisällään 22 lukua + LOPPUKOE (välilehteä).

Kurssin sisältö:

 • Kapitalismin vallankumos
 • Teknologia, väestö ja kasvuVerkko-osoite
 • Niukkuus, valinta ja työVerkko-osoite
 • Vuorovaikutus ja päätöksenteko
 • Omaisuus ja valta: molemminpuolista hyötyä ja ristiriitoja
 • Yritys: omistajat, johtajat, työntekijät
 • Yritys ja sen asiakkaat
 • Kysyntä ja tarjonta: hinnanottajat ja kilpailulliset markkinat
 • Työmarkkinat: palkat, voitot ja työttömyys
 • Pankit, raha ja luottomarkkinat
 • Ylituoton tavoittelu, hinnanasetanta ja markkinadynamiikka
 • Markkinat, tehokkuus ja politiikka
 • Suhdannevaihtelu ja työttömyys
 • Työttömyys ja finanssipolitiikka
 • Inflaatio, työttömyys ja rahapolitiikka
 • Teknologinen kehitys, työllisyys ja elintason nousu pitkällä aikavälillä
 • Teema: Suuri lama, kultakausi ja globaali finanssikriisi
 • Teema: Kansantaloudet maailmantaloudessa
 • Teema: Eriarvoisuus
 • Teema: Ympäristötaloustiede
 • Teema: Innovaatiot, tieto ja verkostotalous
 • Teema: Taloustiede ja politiikka

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kokeen arviointi on Hyväksytty / Hylätty.

Kurssin hyväksytty suoritus Suorita LOPPUKOE etänä. Alin hyväksymisraja: 50% vastauksista tulee olla vastattu oikein. Jos tulos jää sen alle, koe on uusittava!

Arbetsformer och schemaläggning

 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssi pitää sisällään 22 lukua + LOPPUKOE (välilehteä).
 • Jokaisen luvun jälkeen on lukukohtainen tentti, joka on suoritettavaa ennen kuin seuraavan luvun välilehti ilmestyy näkyville.
 • Voit jatkaa seuraavaan lukuun, kun olet saanut lukukohtaisesta tentistä Hyväksytyn (50% vastauksista oikein) suorituksen tai olet yrittänyt tenttiä kaksi kertaa.
 • Oppimisympäristönä toimii Metropolian Moodle-ympärsitö.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.