Sommaren
Kursnamn Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Kursdatum 03.06.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anna rauha
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 24.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa

03.06.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteena on, että osallistujat tuntevat käsiteltävien elinjärjestelmien osalta tärkeimmät anatomiset rakenteet ja normaalin fysiologian sekä että he ymmärtävät tavallisimpien toimintahäiriöiden tai sairauksien vaikutuksen ihmisen koko elimistön toimintaan. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä ihmiselimistön toiminnasta käytännön hoitotyön näkökulmaa hyödyntäen.

Kurssilla käydään läpi seuraavat elinjärjestelmät: Verenkiertoelimistö, hengityselimistö, ruuansulatuselimistö ja virtsaneritysjärjestelmä.

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty: Opiskelija osaa nimetä verenkiertoelimistöön, hengityselimistöön, ruoansulatuselimistöön ja virtsanerityselimistöön kuuluvat päärakenteet, sekä kuvata kunkin elinjärjestelmän normaalin toiminnan. Opiskelija osaa kuvata kurssilla käsiteltävien tavallisimpien toiminnallisten häiriöiden vaikutukset ihmisen elimistössä.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutuu kokonaan verkossa itseopiskeluna. Kurssiin sisältyy virtuaaliluennot ja opettajan materiaali Moodlessa.

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi voi käyttää vapaavalintainen anatomian ja fysiologian oppikirjaa.

Info

Kurssin suorittamiseksi tarvitset tietokoneen.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).