Sommaren
Kursnamn Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heiskanen Sanna
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakso tarjoaa perusteet, käsitteet sekä toimintamalleja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen terveydenhuollon palveluverkostoissa.

Keskeinen sisältö

  • Kehitysvammaisuus käsitteenä
  • Kehitysvammainen henkilö ja terveys
  • Kehitysvammaisen henkilön palveluverkosto ja sitä ohjaava lainsäädäntö
  • Kehitysvammaisen henkilön kohtaamisen ja ohjaamisen apuvälineitä

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointikriteerien mukaisesti kirjoitettu oppimispäiväkirja

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja se edellyttää itsenäistä opiskelua ja verkkotehtävien tekemistä. Kurssin aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirja, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.