Våren
Kursnamn Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kursdatum 13.02.2023 - 24.04.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maarit Leinonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 01.02.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

13.02.2023 - 24.04.2023

Beskrivning

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi:

  • Tiedät mistä kehitysvammaisuus johtuu
  • Osaat selittää, mitä kehitysvammaisuus on
  • Ymmärrät, millaisissa tilanteissa ja millaisia eettisiä kysymyksiä voi nousta esille kehitysvammaisten ja hänen perheensä kohtaamisessa erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Osaat perustella omaa toimintaasi kehitysvammaisen ja hänen perheensä / ohjaajiensa kanssa sinun oman ammattieettisten toimintaohjeiden perusteella
  • Tiedät millaisia kommunikaatio-, hoito-, kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä
  • Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua

Förkunskapskrav

Opiskelet sosiaali- tai terveysalan tutkintoa

Bedömningskriterier

Hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.