Hösten | Fullbokad
Kursnamn Kestävä ekologia
Kursdatum 28.09.2022 - 07.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Kestävä ekologia

28.09.2022 - 07.12.2022

Beskrivning

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Luonto ja luonnonvarat Ihminen ja ympäristö Ympäristö ja kuormitus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Mer information

Huomioitavaa, että kyseessä päivitetty versio samansisältöisestä EkoPro -opintojaksosta (3 op).

Mikäli olet suorittanut EkoPro- opintojakson, älä ilmoittautudu Kestävä ekologia- opintojaksolle.