Våren | Fullbokad
Kursnamn Kestävä ekologia
Kursdatum 25.01.2023 - 05.04.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturbruk och miljö HUB, Teknologi HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 06.01.2023

Kestävä ekologia

25.01.2023 - 05.04.2023

Beskrivning

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Luonto ja luonnonvarat Ihminen ja ympäristö Ympäristö ja kuormitus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Mer information

Huomioitavaa, että kyseessä päivitetty versio samansisältöisestä EkoPro -opintojaksosta (3 op).

Mikäli olet suorittanut EkoPro- opintojakson, älä ilmoittautudu Kestävä ekologia- opintojaksolle.