Hösten
Kursnamn Kestävä kehitys sosiaalialan työssä
Kursdatum 09.09.2024 - 15.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Niina Pietilä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.05.2024 - 26.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Kestävä kehitys sosiaalialan työssä

09.09.2024 - 15.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija tietää kestävän kehityksen teorian suuntauksia ja ymmärtää kestävän kehityksen yhteyden sosiaalialan työhön.
  • Opiskelija tunnistaa erilaisia kestävän kehityksen toteuttamisen muotoja sosiaalialan työssä ja osaa soveltaa ja kehittää niitä.

Sisältö:

  • Kestävän kehityksen käsite, teoreettiset lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialalla.
  • Sosiaalialan erilaiset kestävän kehityksen mukaiset toteuttamistavat ja niiden kehittäminen.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty. Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet ilmoitetaan Moodlessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäiset, kirjalliset oppimistehtävät Moodlessa, opiskelijan oman aikataulun mukaisesti 9.9. – 15.12.2024 välisenä aikana.

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoille. Opintojakson voi aloittaa 9.9. alkaen. Tehtävien palautuksessa on kaksi mahdollista päivämäärää: 3.11. (tehtävät arvioidaan lukuvuoden 2024 loppuun mennessä) tai 15.12. mennessä (tehtävät arvioidaan kevätlukukaudella 2025 neljän viikon kuluessa).