Non-stop
Kursnamn Kestävä ruokajärjestelmä
Kursdatum 15.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB, Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Jarmo Alarinta, Margit Närvä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kestävä ruokajärjestelmä

15.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ruokahävikkiin ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti, ruokatuotteessa käytettäviin pakkauksiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Opiskelija oppii näkemään globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja arvioimaan sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä.

Opiskelija saa valmiuksia ongelmaratkaisuun.

Sisältö

  • Globaali ruokajärjestelmä
  • Elinkaarianalyysi
  • Ruokahävikin määritelmä
  • Ruokahävikin syntymisen syyt ja vähentämiskeinot Suomessa ja globaalisti
  • Ruokatuotteiden pakkaukset ja niiden ympäristövaikutukset
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Non-stop -toteutus. Itsenäinen perehtyminen opintomateriaaliin ja vastaaminen verkkotehtäviin. Ruoka- ja pakkaushävikin seurantatehtävä.

Info

Opintojaksolla tarvitaan keittiövaaka.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.