Hösten
Kursnamn Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta
Kursdatum 05.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sampo Saari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 12.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta

05.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opiskelija ymmärtää ekosysteemien ja ilmastosysteemin toiminnan periaatteet ja ekosysteemien toiminnan merkityksen kestävän kehityksen perustana sekä osaa vertailla erilaisten ympäristön tilan seurantaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Kurssilla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien toimintaan, ympäristön tilan seurannan menetelmiin, luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden kysymyksiin sekä ilmastosysteemin perusteisiin.

Arbetsformer och schemaläggning

Itseopiskelukurssi. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa luennoilla, vaan kaikki tämän kurssin luentomateriaali löytyy sähköisenä Moodle-alustalta. Kurssilla järjestetään aloituswebinaari. Aloituswebinaarissa käydään läpi kurssin toimintatavat, sisältö, kurssitehtävät ja niiden ohjeistukset. Lisäksi tutustumme kestävän kehityksen historiaan, termeihin ja tavoitteisiin. Aloituswebinaari taltioidaan.