Sommaren
Kursnamn Ketterä projektinhallinta
Kursdatum 05.06.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Mikko Kulmala
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Ketterä projektinhallinta

05.06.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija hahmottaa ketterän projektinhallinnan periaatteet sekä keskeiset erot perinteiseen projektinhallintaan verrattuna
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa valitun ketterän menetelmän (esim. Scrum) keskeiset elementit sekä osaa suunnitella kehitysprojektin näiden pohjalta
  • Opiskelija tunnistaa ketterien projektien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä sekä osaa arvioida ketteryyttä projektinhallinnassa myös kriittisesti

Sisältö:

  • Ketterän projektinhallinnan periaatteet
  • Katsaus erilaisiin ketteriin menetelmiin
  • Scrumin kehitystiimin rakenne, roolit, artefaktit ja eventit
  • Ketterän projektin suunnittelu ja toteutus
  • Sprintin suunnittelu ja toteutus
  • Ketterä laadunhallinta ja testaus, esimerkkinä ohjelmistokehitys
  • Ketterien menetelmien skaalaaminen laajempiin projekteihin

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Numeroarvio 1-5

Arviointiajankohdat 6.8. ja 2.9.

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa nimetä ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija hahmottaa ketterän projektin rakenteen ja sprintin sisällön. Opiskelija tunnistaa ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4): Opiskelija hahmottaa ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija jäsentää ketterän projektin yleisrakenteen ja sprintin sisällön. Opiskelija osaa arvioida ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija osaa organisoida ketterän projektin ja sprintin sisällön. Opiskelija osaa soveltaa ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on suoritettavissa täysin itsenäisesti. Kurssilla on 7 osiota ja pääset siirtymään seuraavaan suoritettuasi testin ja osioon mahdollisesti liittyvät soveltavat tehtävät. Huomaa, että pääset etenemään kurssilla tenttiin asti näin, mutta tentin avautuminen edellyttää vastaamisen kahden muun opiskelijan pohdintaan ketteryyden periaatteiden solvetamiseen, product backlogin luontiin ja sprintin aikatauluttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Info

Ei laite tai ohjelmistovaatimuksia.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).