Non-stop
Kursnamn Kielellinen saavutettavuus
Kursdatum 22.02.2023 - 30.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Anne-Mari Jaamalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.10.2022 - 22.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kielellinen saavutettavuus

22.02.2023 - 30.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria

Förkunskapskrav

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.   

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson voi suorittaa omaa tahtiin itsenäisesti. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoinen aloituswebinaari. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä kuten havainnointia, lukemista ja keskusteluita.

Vapaaehtoinen aloituswebinaari:

  • 23.02.2023 17.00 – 18.30

Info

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera .

Mer information

Opiskelijapalautetta:

“itsenäinen toteuttaminen ihan parasta! Ja riittävä aika!”

“Parasta on ollut, että opintojakso on lisännyt omaa ymmärrystä saavutettavuudesta / esteettömyydestä ja eri ihmisryhmistä, joihin se vaikuttaa.”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.